Forskare: Svenska islamister vill avskaffa demokratin

Forskaren Magnus Norell slår i en färsk rapport ”Muslimska Brödraskapet i Sverige” fast att Mp och delar av vänstern hjälper Muslimska Brödraskapet (MB) i deras långsiktiga plan att införa sharia i Sverige. Rapporten har beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är på 32 sidor (Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287)

Detta har egentligen varit välkänt länge, men mig veterligen är det första gången det klargjorts i en svensk forskningsrapport. Videorna nedan tar upp just MB:s infiltration av Sverige och Europa.

Naturligtvis går islamisterna i taket, likaså alla som anser och ogillar att rapporten kastar en skugga över islam. Men Magnus Norell skulle självklart aldrig framföra så allvarliga anklagelser utan fast vetenskaplig grund. Han slår ifrån sig kritiken med att kritikerna ”rökt på” och ”borde läsa rapporten” innan dom uttalar sig. MB i Europa är medvetet otydliga med vad dom vill. Man vill förstås inte att larmklockorna skall ringa hos Européerna.

Rapporten fokuserar knappast på att granska islam som religion, utan granskar islamisternas strävanden att införa sharia i Sverige. Islamologerna som kritiserat Magnus verkar inte ha förstått detta. Därmed faller deras kritik platt.

Rapportens slutsatser är mycket mycket allvarliga och går enligt media väsentligen ut på att islamisterna med stöd av vänsterrörelsen vill omdana landet och införa sharia. Man skriver även att ”Antisemitismen har en lång historia i islam” och att ”Förnekandet av att islamism har haft en framskjuten position i landet i många år ….” . Samhällsomvandlingen skall ske ”gradvis” och enligt rapporten förverkligas via massinvandring i muslimer. I Sverige kallar man sig för Sveriges unga muslimer (SUM), Islamiska Förbundet o.s.v. 

Känns som en självklar uppgift för SÄPO.

Aftonbladet  SVT  DN

 

 

Följ, gilla, dela:

  • Share

Kommentera