Global uppvärmning en helig kossa.

Jag ser viktiga fördelar med att helt eliminera oljeberoendet. I denna intressanta video ifrågasätts dock väldigt grundläggande ”sanningar” i frågan.

En viktig kritik är att nästan alla forskningsmedel går till ”uppvärmningsanhängare” (som hävdar att utsläppen är huvudansvariga för den globala uppvärmningen) och nästan inget till uppvärmningskritikerna. Det är som att ha en rättegång med åklagare, men utan försvarsadvokat. Är det rätt metod att finna sanningen?

Alla är överens om att klimatet blir allt varmare. Men stora klimatvariationer har vi haft långt innan utsläppen startade. Dom flesta är också eniga om att CO2 utsläppen värmer upp planeten. Frågan är bara hur stor andel av uppvärmningen som beror på utsläppen? Och hur stor del är naturliga variationer? Och hur många grader kyls planeten genom drastiska och dyra miljöåtgärder? En bråkdels grad verkar det som. Är enorma ekonomiska och andra uppoffringar så fall motiverade?

Och glöm inte bort: CO2 är inte bara naturlig, utan nödvändig för våra växter.

Låt oss från början slå fast en sak: Argument av typen ”Jag är insatt i frågan så jag vet bättre än du” håller inte. Inte mot bakgrund av att experterna är delade.

Ifall en klimatforskare måste vara uppvärmningsanhängare för att få forskningsanslag är det inte konstigt att bevisen för global uppvärmning är ”överväldigande”. Följaktligen lär experter som uttalar sig offentligt också vara uppvärmningsanhängare. Åklagaren tenderar att vinna stort när försvaret helt saknar resurser.

Följ, gilla, dela:

  • Share

Kommentera