Idag röstar Turkiet ja eller nej till en ny grundlag. Om den nya grundlagen går igenom, vilket jag tror, så övergår Turkiet från semipresidentialism till fullt presidentstyre. Presidenten utser:

 • regering (ministrar) och myndighetschefer
 • vicepresident (-er)
 • 4 ledamöter i viktiga HSYK (som bl.a. utser och avskedar domare och åklagare). Justitieministern och “Ministry of Justice Undersecretary” har var sin plats. Då sistnämnda utses av presidenten utser presidenten de facto 6 ledamöter. Övriga 7 utses av parlamentet.

Presidenten behöver inte längre vara politiskt oberoende. Han kan införa undantagstillstånd. Han får stort inflytande i parlamentet då han lett segrande partiet till valseger. Parlamentet behåller den lagstiftande makten och utökas från 550 till 600 ledamöter.  Parlamentsval och presidentval sker samtidigt, vart 5:e år. Där lagstiftning saknas styr presidenten självständigt genom dekret. Dessutom införs en del andra ändringar som sänkt rösträttsålder till 18 m.m.

Vad innebär den nya grundlagen för demokratin? Först och främst kontrollerar presidenten myndigheterna. Presidenten saknar majoritet i HSYK ,som i praktiken har den polisiära och dömande makten, men fattas bara en röst. Ett bräckligt läge således. Får presidenten kontroll över ytterligare en ledamot i HSYK har han i praktiken även den polisiära och dömande makten. Den mänskliga faktorn blir avgörande.

Domstolarnas självständighet illustreras tydligt i USA där domare underkänt Trumps dekret. Det är extremt viktigt för en fungerande demokrati. Erdogan skulle kunna utfärda dekret på egen hand. En stor makt.

Den polisiära och dömande maktens självständighet blir bräcklig. Dessutom ökar presidentmakten än mer vid undantagstillstånd. Man kan i vart fall dra slutsatsen att förslaget innebär stor maktkoncentration till presidenten. Går grundlagsförlaget igenom införs ändringarna gradvis fram till 2019.

Landet befinner sig fortfarande i undantagstillstånd och tidningar förbjuds kritisera förslaget dagarna före omröstningen. Pressfrihet och yttrandefrihet råder således inte, samtidigt som landet skall rösta om en ny grundlag.

Följ, gilla, dela:

 • Share

Varför vill IS döda oss? Den frågan kräver ett korrekt svar. Vi vinner inget på att lura oss själva. Vi läser ofta i media att IS är “galna” och vill döda oss av irrationella obegripliga skäl. Sunt förnuft säger att så inte är fallet, att detta systematiska mördande måste ha ett starkare och djupare motiv. Bäst är naturligtvis att låta dom själv besvara frågan. Och det gör dom här i IS egen propagandaskrift: Dabiq: Why we hate you and fight you

Argumenten stämmer väl in på en text i Koranen: [9:29] Ni ska slå tillbaka mot de som varken tror på GUD eller Sista Dagen, ej heller förbjuder de vad GUD och Hans budbärare förbjudit, ej heller rättar de sig efter sanningens religion – bland de som mottagit skriften – tills de betalar skatten som ska betalas, villigt eller ovilligt.”

Man hånar inledningsvis västerländsk media som sprider propaganda om att IS skulle agera irrationellt. Samma sak med politikerna som bara vill bli omvalda och därför är politiskt korrekta. Man hävdar att terrorn är helt rationell. Man hatar vår sekulära demokrati och dekadenta livsstil som strider mot Koranen. Allah vill att alla lever under sharia. Vi förbjuder det som är tillåtet och tillåter vad som är förbjudet enligt islam. Man hatar vår liberala syn på homosexuella (återkommer flera gånger).

Man hatar att vi beträder muslimsk mark samt bekämpar islam,  IS och andra muslimer. Man hatar oss för att vi tror att Jesus är Guds son och att vissa av oss inte tror på ett liv efter detta.  Man hatar oss för att vi tror på evolutionen och inte inser att Gud skapat allt. Man betonar att vi Kristna skulle tolereras (åtminstone temporärt) om vi underkastade oss muslimerna och betalade Jizya (skatt). Men fortfarande skulle dom hata oss. Man vill inte bara straffa oss, utan menar att vår död även innebär en räddning, då vi slipper leva kvar i denna lögn och istället får se sanningen i nästa liv. Med andra ord: dom är ytterst våra frälsare.

Men alla nämnda motiv är sekundära jämfört med det viktigaste motivet: Vi är icke muslimer. Vi måste förstå dessa motiv. Enligt IS helt rationella då de anges i Koranen. Detta skall också ses i ljuset av att IS högsta ledare Abu Bakr Al-Baghdadi är doktor i islamologi och alltså vet vad han pratar om.

Ebba Åkerlund, 11, dog i terrorattentatet

Följ, gilla, dela:

 • Share

Nu har tyvärr det första framgångsrika terrorattentat utförts i Sverige. Vi visste att det bara var en tidsfråga. Många invandringsförespråkare antyder att vi inte bör ändra på någonting – “för då har terroristerna vunnit”. Istället skall vi “fortsätta som vanligt”. Men Sverige läcker som ett såll. Efter attentatet beslöts att vi skulle ha “fullständiga gränskontroller” under 10 dagar. Bör vi inte ständigt ha fullständiga gränskontroller??? Vem som helst kan alltså ta sig in i landet utan att myndigheterna vet ett smack! Det låter som ett dåligt skämt! Allt med regeringens goda minne!

Man beslöt att utvisa islamisten, som fick en månad på sig att lämna landet frivilligt. Som många anda blev han istället papperslös. Och alla står handfallna. Trots att systemet inte fungerar åtgärdas det inte!

Vi måste kräva pass av alla som släpps in i landet! Annars får vi jätteproblem om det visar sig att personen bör utvisas. Kan nationaliteten inte säkerställas behöver inte ens hemlandet ta emot vederbörande. Annars är det bara att skicka hem. Sen måste vi ha stenkoll på den asylsökande medan bl.a. SÄPO gör sina kontroller. Förhör, dammsug internet m.m. Det bör räcka med misstanke från SÄPO:s sida för att skicka ut vederbörande. Tillbaks varifrån han närmast kom, eller direkttransport till hemlandet. Vore inga problem med fullständiga gränskontroller. Svenskarnas säkerhet måste alltid prioriteras. Passerar vederbörande nålsögat, kan asylprövningen påbörjas. Dock har alla passerat ett demokratiskt grannland och jag kan inte se att någon skulle behöva asyl från dessa. Hur som helst skall bara asylskäl gälla- inte humanitära skäl.

Om denne islamist efter utvisningsbeslut tagits i förvar eller direktutvisats hade den 11-åriga flickan och övriga dödsoffer fortfarande levt. Samma sak med IKEA-mördarens offer. Systemet fungerar inte och regeringen bär ansvaret. Så går det när svenskarnas säkerhet lågprioriteras.

Följ, gilla, dela:

 • Share

I Stockholms Frihamn (nära Ropsten) pågår fram till den 23 april en underbar utställning av Tutankhamuns grav. Visserligen repliker, men helt fantastiskt utförda och utställda! Har ni minsta intresse av Egyptisk fornhistoria så får ni inte missa utställningen. Jag blev hänförd! (Bilderna är tagna av mig. Klicka för att förstora)

Det unika med Tutankhamun var att graven var den enda av faraonernas gravar som hittats helt intakt. Alla andra hade plundrats. Arkeologen Howard Carter fann graven i Konungarnas dal 1922 efter flera års letande. Finansiär var stenrike Lord Carnarvon.

Tutankhamun var ingen stor Farao jämfört med de verkligt stora som Seth I eller Ramses II. Deras gravar var sannolikt 10 gånger praktfullare. Ändå var skatterna i graven ofattbara, idag värderade till flera miljarder. Den inre kistan med lock var 110 kg rent guld (bilden nedan). Dödsmasken (ovan) 11 kg, var även den i rent guld. Gamen vid pannan representerar övre och kobran nedre Egypten, tillsammans symbol för det enade Egypten. Det finaste är förstås konstnärligheten och det fantastiska hantverket. Totalt fann man 5000 föremål, inklusive möbler, mat, vapen, avgudabilder och allt annat nödvändigt för livet efter detta.

Tutankhamun (Tut) levde 1341-1323 före Kristus under Nya rikets 18e dynasti. Föräldrar var Amenhotep IV  (Akhenaten) och dennes bihustru “the younger lady” (Nefertiti var drottning). Egyptierna hade sen Gamla riket 100-tals gudar, med Amun som den främste. Detta ändrade Akenathen på och införde istället monotheism, med Aten (solskivan) som enda gud. Huvudstaden flyttades från Thebe (idag Luxor) till Akethaten (Amarna). Akenathen porträtteras med avlångt ansikte, långa fingrar och med breda kvinnliga höfter.  Han hade sannolikt Marfans Syndrom. Genom införandet av monotheism fråntogs det mäktiga prästerskapet sin makt, förutom att det religiösa livet skakades i sina grundvalar.

Tut var bara 9 år när han efter Akenathens död tillträdde som Farao. Under flera år styrdes landet i praktiken av den mäktige visiren Ay. Tut återinförde gradvis den gamla religiösa ordningen. Han hette Tutankhaten från början, men bytte namnet till Tutankhamun, av religiösa skäl.  Hustrun Ankhesenamon var gravid två gånger. Den ena graviditeten resulterade i missfall och den andra i ett dödfött flickebarn. När Tutankhamun dog vid 18 års ålder blev den unga änkan sannolikt tvångsgift med Ay – detta redan innan Tut begravts. Hon lär ha bett en annan kung att skicka en son hon kunde gifta sig med, men denne mördades vid Egyptiska gränsen.

Både Akenathen och Tut hade vid sin sida en mäktig general vid namn Horemheb. Tut utsåg denne till arvtagare, men under Horemhebs fälttåg passade Ay på att ta makten. Det spekuleras i att Ay eller Horemheb lät mörda Tutankhamun. Ay dog efter bara fyra år vid makten. Därefter blev Horemheb Farao och levde ytterligare 30 år. Han var den 18e dynastins siste Farao.

Bilden nedan: Förrummet med 2000 föremål. I högra väggen doldes ingången till gravkammaren (som ledde till skattkammaren). I väggen bakom den vänstra sängen (med stol undertill) doldes ingången till annexet.

Besöksinformation

 

Följ, gilla, dela:

 • Share

Barnombudsmannen skall bara representera barn – inte vuxna. För att göra sitt jobb korrekt måste alltså även BO veta om vederbörande är över eller under 18. Men BO gråter över ålderstesterna som syftar till att öka rättssäkerheten. Hon hävdar att ålderstester  är en kränkning av barnen. Vilka barn? Hur vet hon vem som är barn och inte?

Till barns intressen hör att inte behöva bo tillsammans med potentiella pedofiler och riskera både misshandel och sexuellt utnyttjande. Dessutom kostar bedragarna svindlande summor. Tusentals kronor om dagen. Dom undergräver välfärdsstaten som få andra. Våra fattigpensionärer och sjuka betalar.

Att vuxna utger sig för att vara barn undergräver förstås tilltron till systemet. Ålderstester ligger således i samhällets, BO:s och även barnens intressen. Men förstås inte i bedragarnas intresse, men vem bryr sig om dom? En vuxen som våldtar ett barn, eller begår annat brott, bör straffas som ett barn? Vem sida står BO på egentligen?

För mig känns det som att BO Anna Karin Hildingson Boqvist inte förstått sitt jobb. Kan ingen informera henne?

Expressen: Det får inte löna sig att ljuga om sin ålder

GP om “16-årige” Zabi Nasro Ashoori 

 

Följ, gilla, dela:

 • Share

Bildresultat för erdogan praying

Erdogan uppmanar alltså Turkar i Europa att skaffa 5 barn för att öka deras andel av befolkningen. Och ett sådant land vill man göra till EU-medlem? Det är illa nog med den kraftiga asyl- och anhöriginvandringen.

Turkiet är på väg mot diktatur. Den föreslagna grundlagen ger väldigt mycket makt åt Presidenten. Kurder och Kristna lever farligt i Turkiet. Man saknar en fri press. Och Erdogan hotar med jämna mellanrum att bryta flyktingöverenskommelsen med EU. EU måste göra sig oberoende av Turkiet i flyktingfrågan. En mycket restriktiv asylpolitik skulle minska intresset att betala stora summor till flyktingsmugglare. Antalet drunknade skulle minska drastiskt. Analysera Australiens exempel.

SVD  DN  GP  Turkiet hotar bryta flyktingöverenskommelsen

Följ, gilla, dela:

 • Share

Relaterad bild

Regeringen vill nu “förenkla” fastställandet av faderskap då föräldrarna är ogifta. Det skall kunna göras enkelt via nätet. Då blir det bara ännu enklare att fastställa ett felaktigt faderskap! Förslaget är mycket märkligt.

Det självklara är ju att fastställa faderskap via DNA, t ex ett enkelt salivprov. Det vore både modernt och 100 % säkert. Det är förstås viktigt, inte minst för pappan och barnet att rätt man står som pappa. Att man inte föreslår ett så pass enkelt, snabbt och säkert test är häpnadsväckande!

Dagens Nyheter

Följ, gilla, dela:

 • Share

Bildresultat för "long line"

Många kommuner brottas idag med problemet att skaffa bostad åt alla nyanlända. Om vi tillämpar “allas lika värde”  innebär det att nyanlända hamnar sist i kön. Inte att dom ges bostad före andra bostadslösa – inte sociala kontrakt, inte vanliga kontrakt, inte modulhus o.s.v.

Heder åt VD:n i Hörbybostäder som sade: “Vissa kommuner är rentav fixerade vid att öka antalet invånare. Är de beredda att ställa sig i längre operationsköer, från en månad till sju? Är de beredda att göra avkall på den välfärd som vi har i dag?”  VD:n tar ansvar – inte politikerna!

Vill man leva som man lär kan man ju överlåta den egna bostaden till en nyanländ, istället för att någon annan bli utan.

Problemet: Det finns knappt bostäder

Följ, gilla, dela:

 • Share

Resultatet från nya väljarbarometern från Demoskop och Expressen. Foto: EXPRESSEN

Massinvandringen är en katastrof för landet – för välfärdsstaten. Till fullständigt vanvettiga kostnader lockar vi hit relativt privilegierade människor, ofta utan asylskäl och pass. Kommer man från ett land som Syrien behåller man sitt pass. Ingen skall försöka lura i mig något annat. Övriga tenderar att “förlora” passen. Varför vräka pengar över folk utan asylskäl? Det är inte förnuftigt någonstans! Därför går Sverigedemokraterna lysande. SD har nu gått om Moderaterna och intagit andraplatsen.

Under Reinfeldts tid var Moderaterna ett parti även för massinvandringsförespråkarna. Inte nu längre, så helt naturligt lämnar dom partiet. Miljöpartiet har gjort allt fel! Man sålde sin själ (miljön och massinvandringen) för platser i regeringen. Islamistkopplingarna gav också ett väljartapp. Man har framstått som korrupta, omdömeslösa, inkompetenta, naiva och ansvarslösa. Centern har sugit upp besvikna invandringsförespråkare och även miljövänner.

SD är enda partiet med full trovärdighet i invandringsfrågan. Sen partiet bildades har man aldrig sviktat på denna punkt. Annars hade man gått samma öde till mötes som M och Mp och skadan hade aldrig kunnat repareras. SD har haft stadig kurs, oavsett alla stormar! Sånt inger förtroende! Däremot kan väljarna omöjligt veta var dom har Moderaterna. Gammelmoderaterna hade en restriktiv invandringspolitik, Reinfeldt var en omdömeslös och ansvarslös extremist. Batra försöker styra skutan rätt igen. Att ständigt ändra åsikt i grundläggande frågor har dock skadat förtroendet. Det tar tid att bygga upp förtroendet igen, men måste göras med en stadig kurs mot rätt mål.

Enda sättet att skapa verklig trovärdighet är att hålla fast vid ett vinnande koncept, som SD. Tidningsrubriker om “no-go zoner”, dagliga mord och beskjutningar i “mångkulturella” områden talar ett tydligt språk. Sjukvården går på knäna med enorm brist på sjuksköterskor och undersköterskor. Lärare, socialsekreterare och polis räcker inte till. Enorm asylinvandring trots otillräckliga resurser. Pengar, personal, bostäder och andra resurser saknas. Resultatet blir nedskärningar av välfärden och ett dysfunktionellt samhälle. I framtiden väntar även kraftiga skattehöjningar. Hur tänker man? Ansvarslösa politiker ha skapat en fullständig ohållbar situation!

Att likväl förespråka fortsatt en stor asylinvandring är uttryck för ansvarslöshet eller en fundamental brist på insikt. En kraftigt åtstramad asylinvandring vinner förstås i längden. Det kommer dock alltid att finnas väljare som struntar i svensk välfärd och t.o.m. vill skada landet. Den kärnan blir vi aldrig av med, men en stor del av de övriga lär kasta in handduken och ta ansvar för landet.

Följ, gilla, dela:

 • Share

“Alla länder skall tvingas ta emot flyktingar” – Hur många gånger har vi inte hört detta? Man måste uppriktigt fråga sig varför hon inte förstår att ett flertal länder vägrar ta emot flyktingar. Asylmottagandet gynnar “flyktingarna” naturligtvis, men knappast mottagarländerna. Vi har ju sett hur det har gått i Sverige. Det bör avskräcka: enorm bostadsbrist, ökad kriminalitet, överbelastad sjukvård, skola, socialtjänst, polis etc. Vilket förnuftigt land kan lockas av ett stort flyktingmottagande? Själv tycker jag att rika grannländer, som Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten o.s.v. istället bör “öppna sina hjärtan” för trosfränderna. Känns väldigt naturligt.

Bildresultat för cecilia wikström EU

Makthavarna i trilskande länder ser till sitt folks bästa och det är väl deras främsta uppgift, eller hur? Samma sak gäller EU som ju bör gynna medlemsländerna. Cecilias prioriteringar är i sanning bisarra!

Senaste politiska utvecklingen med Trump, Brexit, högervindar i Europa talar ett helt annat språk än Cecilias. Den politiska utvecklingen i världen och Europa har alltså spelat Ungern och Polen i händerna. Dom har stärkt sina kort, medan flyktingförespråkarna tappat terräng. Cecilia Wikström verkar inte ha förstått någonting. Kan ingen förklara för henne?

Jag tror EU inte vågar gå på Cecilias linje av det enkla skälet att det skulle fördjupa sprickan inom EU. Ju mer tvång, desto större spricka, särskilt när det gäller tvång som inte gynnar EU-länderna. Det är  Bygget riskerar att spricka totalt. Risken för fler exit ökar för med dessa tvångsåtgärder.  Det känns rätt självklart att Ungern inte ändrar sig nu med ännu starkare kort än förut.

Snälla, låt mig slippa höra det verklighetsfrånvända mantrat “Alla länder måste ta sitt ansvar“. Det avslöjar bara en fundamental brist på insikt och verklighetsförankring.

Flyktingar från länder utanför EU är förstås inte EU:s ansvar. Det är en fråga för internationella organisationer som FN. Vad skall vi med EU-funktionärer som jobbar på att missgynna medlemsstaterna? Är Cecilia engagerad i flyktingfrågor? Sök jobb på FN! Flyktingarna blir EU:s problem för att vi valt att göra det till vårt problem. Lockar man med uppehållstillstånd även utan pass, så blir resultatet förstås därefter – enorma flyktingströmmar och kaos. När Australien valde att inte göra båtflyktingarna till sitt problem drunknade inga fler båtflyktingar.

Alla länder ska tvingas ta emot flyktingar

Följ, gilla, dela:

 • Share