I media läser vi om att det är “angeläget att skaffa bostäder åt nyanlända” som fått uppehållstillstånd. Men dom är ju bara en av många grupper av bostadslösa. Jag förstår inte varför denna grupp skall särbehandlas och tilldelas modulbostäder, sociala kontrakt osv. Rimligen borde alla bostadslösa behandlas lika och tilldelas bostad efter kötid.

I Sundbyberg får dock nyanlända förtur till sociala kontrakt, som senare kan övergå i vanliga tillsvidare kontrakt (jo jag vet att det är så). En grov orättvisa mot alla som köat i åratal!

Någon som kan förklara varför nyanlända skall särbehandlas? “Integrationssyfte” säger vissa. Vi har enorm bostadsbrist, som ett resultat av en ansvarslös invandringspolitik. Nyanlända får anpassa  sig till denna verklighet, precis som alla andra, “Wake up and smell the coffee“.

Bostäder till nyanlända i Sundbyberg

Här kan moduler åt nyanlända byggas

Följ, gilla, dela:

  • Share

Man kan tycka vad man vill om Trumps sätt att uttrycka sig. Men det viktigaste är trots allt vilken politik han bedriver.  Personligen hade jag föredragit att Hillary Clinton twittrat på heltid, hellre än att fatta katastrofala politiska beslut rörande Benghazi, Libyen osv.

Vi får se hur det går med Trump som president. Om han är så omdömeslös som motståndarna hävdar hade han såklart inte kunnat bygga upp en mångmiljardförmögenhet. För detta krävs en hel del bra beslut.

Trumps politik

Följ, gilla, dela:

  • Share

Anna Kinberg Batra visar verklig handlingskraft med deklarationen att hon nu vill fälla regeringen, med Sverigedemokraternas hjälp.

Centern och Liberalerna ville dock inte hoppa på tåget. Nu vet väljarna att en röst på Centern och Liberalerna är bortkastad, om inte Alliansen får egen majoritet. Risken finns förstås också att  S, mp, c och L vill bilda vänster-mitten regering 2018. Då behöver m och SD egen majoritet.

Lotta Gröning om denna nyhetBildresultat för anna kinberg batra SD

Följ, gilla, dela:

  • Share

Inga båtflyktingar får bosätta sig på Australiska fastlandet, sedan 2014. Inte ens om dom får asyl. Då riskerar ingen livet. Sveriges och Europas generösa asylregler lockar fortfarande många i döden.

Se hur antalet drunknade minskade från 2014 (blå figurer)

 

 

Följ, gilla, dela:

  • Share

Jag ser viktiga fördelar med att helt eliminera oljeberoendet. I denna intressanta video ifrågasätts dock väldigt grundläggande “sanningar” i frågan.

En viktig kritik är att nästan alla forskningsmedel går till “uppvärmningsanhängare” (som hävdar att utsläppen är huvudansvariga för den globala uppvärmningen) och nästan inget till uppvärmningskritikerna. Det är som att ha en rättegång med åklagare, men utan försvarsadvokat. Är det rätt metod att finna sanningen?

Alla är överens om att klimatet blir allt varmare. Men stora klimatvariationer har vi haft långt innan utsläppen startade. Dom flesta är också eniga om att CO2 utsläppen värmer upp planeten. Frågan är bara hur stor andel av uppvärmningen som beror på utsläppen? Och hur stor del är naturliga variationer? Och hur många grader kyls planeten genom drastiska och dyra miljöåtgärder? En bråkdels grad verkar det som. Är enorma ekonomiska och andra uppoffringar så fall motiverade?

Och glöm inte bort: CO2 är inte bara naturlig, utan nödvändig för våra växter.

Låt oss från början slå fast en sak: Argument av typen “Jag är insatt i frågan så jag vet bättre än du” håller inte. Inte mot bakgrund av att experterna är delade.

Ifall en klimatforskare måste vara uppvärmningsanhängare för att få forskningsanslag är det inte konstigt att bevisen för global uppvärmning är “överväldigande”. Följaktligen lär experter som uttalar sig offentligt också vara uppvärmningsanhängare. Åklagaren tenderar att vinna stort när försvaret helt saknar resurser.

Följ, gilla, dela:

  • Share

.Bildresultat för Bostadsbristen i Sverige
BOSTADSBRISTEN påverkas av två faktorer: folkmängd och bostadsmängd. Resten är marginellt. Det rivs praktiskt taget inga flerbostadshus, så bostadsmängden kan betraktas som icke minskande i vart fall. Befolkningen hade minskat utan invandring, p g a att varje kvinna föder färre än 2,1 barn (som krävs för status quo). Invandringen måste således ha orsakat bostadsbristen.

Bostadsbyggande är väsentligen ett sätt att lösa redan uppkommen bostadsbrist. Otillräckligt bostadsbyggande förklarar varken uppkomsten eller förvärrandet av bostadsbristen, men kan förklara varför den inte försvinner. Bristande bostadsbyggande är alltså ingen primär orsak till bostadsbristen. Om badkaret svämmar över beror det primärt på att kranen är öppen.

Sen säger vissa att “bostadsbrist” har vi haft i alla tider. Miljonprogrammet på 60-talet lindrade bostadsbristen enormt.

BOPRISERNA. Alla med grundläggande ekonomikunskaper vet att priset främst beror på tillgång och efterfrågan. Tillgången = bostadsmängden. Efterfrågan är direkt kopplad till folkmängden. Så även bostadspriset beror primärt på folkmängd och bostadsmängd. Första styckets slutsats leder till att invandringen även drivit upp bopriserna. Med bopriser menar jag priset på bostadsrätter/villor.

Vi har två bostadsmarknader: hyresbostäder och köpbostäder (bostadsrätter/villor). De är kommunicerande kärl. När hyresbostäderna besatts återstår köpbostäder eller ökad trångboddhet. Hyreskärlet kan härbärgera väldigt många personer även när det saknas lediga hyresbostäder – genom ökad trångboddhet. Toleransen för trångboddhet är väldigt stor hos vissa nyinvandrade (särskilt när det gäller släktingar). I invandrarområden kan folk leva 10 personer i en etta. Ungdomar kan varken plugga eller vistas i väldigt trångbodda hem utan tvingas ut på gatan. Så bostadsbristen manifesteras även i social oro.

Bostadsbristen ökar pressen på köpbostäder och ökar trångboddheten. Och trångboddheten ökar i sig trycket mot köpbostäder. Minskad folkmängd skulle minska bopriserna och trångboddheten. Efterhand hade vi fått ett ökande antal lediga hyreslägenheter. Denna situation HADE uppstått utan invandringen. Nu är ökar istället bostadsbristen och bopriserna.

Sen kan köpförmågan hämmas med räntehöjningar, amorteringskrav etc. Men det grundläggande behovet kvarstår. Inkomsterna sätter ett tak för priserna. När bostäderna blir för dyra ökar trångboddheten istället. Andrahandsuthyrning ökar förstås inte bostadsmängden, utan är bara en variant av trångboddhet.

Effektiv problemlösning handlar om att åtgärda den primära orsaken till bostadsbristen. Nyinvandringen är den primära. Under tiden med stor invandring har nybyggnationen aldrig räckt ens för att hålla nyinvandringen i schack. Sådan är verkligheten och inte förrän vi ser bevis på motsatsen finns det anledning att tro på ändring.

Nyproduktion blir mycket dyrare. För att folk skall ha råd måste bostadsbidragen höjas kraftigt på bred front, något samhället inte har råd med. Marknadshyror kräver också kraftigt höjda bostadsbidrag. Så nybyggnation och marknadshyror löser inte problemet, såvida man inte skär i annan välfärd. Skall välfärden minskas för att bygga bostäder åt alla nyinvandrade? Det lär inte bli poppis. Bättre för styrande politiker att tiga ihjäl frågan. Bostäderna behövs där jobb och utbildning finns. Annars blir hyresgästerna socialbidragstagare, så bosättning i stor skala i utflyttningsorter är ingen hållbar lösning.

Följ, gilla, dela:

  • Share

SD Sundbybergs alla motioner och interpellationer

Nedan alla Motioner och interpellationer jag själv skrivit

2017

Gratis sommarkollo för äldre

2016

Inför ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor

Gratis halkskydd åt äldre

Bostäder åt nyanlända

Staden bör informera om återvandringsbidrag

Runstenen i Ör bör synliggöras

Inför syskonförtur på förskolor och lågstadier.

Sluta med onödiga renoveringar och orimliga hyreshöjningar!

Förvaltarens bostadskö bör i större utsträckning gynna Sundbybergare

Skaffa fler hjärtstartare till staden

Gratis trygghetslarm

2015 motioner

Avstängda mobiltelefoner under lektionstid   Svar

Insynsplatser för SD i kommunstyrelsen (hösten 2015 fick vi fullvärdiga platser)

2015 interpellationer

Vad ska staden göra åt tiggeriproblemet?  Svar
Antidemokratiskt agerande i Sundbyberg!  Svar

Följs förvaltarens ägardirektiv vid renoveringar?  Svar

 

Följ, gilla, dela:

  • Share

Bildresultat för SD vill vara med Sundbyberg

Mina första stapplande steg på denna blogg. Några länkar till Sundbybergspolitiken:

Vad vill egentligen SD Sundbyberg?

Nya nämnder efter nyår

Ledningen tar till sig kritiken.

SD Sundbyberg kräver billigare renoveringar

Sundbyberg bör få insynsplatser i nämnderna

Debatt om Sundbybergs nya stadskärna

Förvaltarens köregler bör gynna Sundbybergare mycket mer.

Strax efter valet, var omval på tapeten.

Sundbybergs politiker respekterar inte valresultatet.

Under valrörelsen 2014 upptäcker vi manipulation av SD:s valsedlar 

Följ, gilla, dela:

  • Share