SD Sundbybergs alla motioner och interpellationer

Nedan alla Motioner och interpellationer jag själv skrivit

2017

Gratis sommarkollo för äldre

2016

Inför ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor

Gratis halkskydd åt äldre

Bostäder åt nyanlända

Staden bör informera om återvandringsbidrag

Runstenen i Ör bör synliggöras

Inför syskonförtur på förskolor och lågstadier.

Sluta med onödiga renoveringar och orimliga hyreshöjningar!

Förvaltarens bostadskö bör i större utsträckning gynna Sundbybergare

Skaffa fler hjärtstartare till staden

Gratis trygghetslarm

2015 motioner

Avstängda mobiltelefoner under lektionstid   Svar

Insynsplatser för SD i kommunstyrelsen (hösten 2015 fick vi fullvärdiga platser)

2015 interpellationer

Vad ska staden göra åt tiggeriproblemet?  Svar
Antidemokratiskt agerande i Sundbyberg!  Svar

Följs förvaltarens ägardirektiv vid renoveringar?  Svar

 

Följ, gilla, dela:

  • Share

Bildresultat för SD vill vara med Sundbyberg

Mina första stapplande steg på denna blogg. Några länkar till Sundbybergspolitiken:

Vad vill egentligen SD Sundbyberg?

Nya nämnder efter nyår

Ledningen tar till sig kritiken.

SD Sundbyberg kräver billigare renoveringar

Sundbyberg bör få insynsplatser i nämnderna

Debatt om Sundbybergs nya stadskärna

Förvaltarens köregler bör gynna Sundbybergare mycket mer.

Strax efter valet, var omval på tapeten.

Sundbybergs politiker respekterar inte valresultatet.

Under valrörelsen 2014 upptäcker vi manipulation av SD:s valsedlar 

Följ, gilla, dela:

  • Share